Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu – płatki 1000 kg

Soda kaustyczna Wodorotlenek sodu – płatki 1000 kg

Zamówienia WhatSapp +48 505 415 704

mail: cezary.chrzanowski@distripark.net

Produkt tylko dla firm lub gospodarstw rolnych.
Wysyłka z Polski będzie ustalana indywidualnie.

Wodorotlenek sodu, Soda kaustyczna – płatki. Soda kaustyczna w płatkach, NaOH jest jednym z podstawowych surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: chemiczny, włókienniczy, celulozowo-papierniczy, gumowy, farmaceutyczny, a także w procesach neutralizacji ścieków. Posiada właściwości myjące, dezynfekujące, odtłuszczające, oczyszczające, żrące i silnie higroskopijne. Substancja niebezpieczna, należy podjąć środki ostrożności.

Wodorotlenek sodu, soda kaustyczna lub w postaci wodnego roztworu ługu sodowego. Żrąca silnie reaktywna baza. W ofercie sklepu znajduje się wodorotlenek sodu w workach 25 kg, na palecie 1000 kg lub w postaci roztworu wodnego – Ług sodowy 49-51% – w kanistrach 25 l/40 kg, DPPL (pojemniki paletowe) 1150 kg.

Zastosowanie ługu sodowego znajdujemy w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Jest nośnikiem sodu w produkcji surfaktantów, surowcem pomocniczym w przemyśle papierniczym, produkcji barwników syntetycznych oraz w procesach uzdatniania wody. W przemyśle spożywczym wodorotlenek sodu wykorzystywany jest przez rzeźników, mleczarnie i cukrownie jako środek dezynfekujący i czyszczący.

Ze względu na swoje właściwości biobójcze wodorotlenek sodu znajduje szerokie zastosowanie w hodowli zwierząt hodowlanych do dezynfekcji uli, kurników, chlewni, stajni, obór itp. W postaci ługu sodowego – trzyprocentowy roztwór wodny – sprawdza się jako środek profilaktyczna i planowa dezynfekcja powierzchni inwentarskich i hodowlanych.

Soda kaustyczna stosowana jest również jako składnik aktywny – w postaci 1-3% roztworu wodnego – w matach dezynfekcyjnych do prewencyjnej dezynfekcji wewnątrz gospodarstwa, m.in. przed wjazdem na tereny lęgowe, na drogach dojazdowych do magazynu pasz i eksportu obornika. Jak również w przypadku wybuchu pryszczycy, dżumy lub innej zakaźnej choroby zwierząt gospodarskich.

Soda kaustyczna jest szeroko stosowana w zachodnioeuropejskim sadownictwie jako środek zapobiegawczy lub zwalczający uciążliwe infekcje grzybicze – powszechnie znane jako nowotwory drzew owocowych i winorośli. Holenderscy eksperci, tacy jak Peter Van Arkel, zalecają stosowanie 10% sody kaustycznej – wodnego roztworu wodorotlenku sodu – do ochrony długich korków po zimowym ścince drzew i winorośli, a także zwalczania zrakowaceń na pniach i gałęziach. Roztwór wodorotlenku sodu jest szczególnie polecany do ochrony nieoczyszczonych ran.

Ostrzeżenie! Wodorotlenek sodu jest substancją niebezpieczną. Nawet w postaci stałej może działać drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe. Podczas używania sody kaustycznej lub jej roztworów wodnych należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Cechy:

Zawartość NaOH min. 98%
CAS 1310-73-2
Wygląd białe płatki
Zawartość żelaza Fe2O3 max. 15 mg/kg
Maksymalna zawartość NaCl 0,02 (m/m)%Kontakt

Portal farm-market.eu to miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone oferty rolnicze z całego świata
Ul. Zielonogórska 56/6
Nowa Sól 67-100
Tel. No. Mobile +48 531 495 630
Pomoc w tworzeniu konta:
+48 531 495 630
© 2020 Platforma rolna, żywnościowa, chemiczna i przemysłowa - rynek rolny. Wszelkie prawa zastrzeżone.
cross